Vormsnoei

Vorm snoei

Vormsnoei wordt toegepast om de boom weer optisch in balans te brengen. Als een boom bijvoorbeeld aan een zijde schade heeft geleden of juist meer groei laat zien kan het wenselijk zijn om de boom weer in model te brengen middels ‘vormsnoei’.
Bij vormsnoei spreken we van ‘uitlichten’ of ‘innemen’.

Uitlichten

Bij uitlichten wordt een deel van de takken en zijtakken aan de buitenzijde van de kroon ingekort. Als een boom op deze wijze gesnoeid is blijft de totale omvang en vorm van de kroon optisch hetzelfde als voor de snoei. Door de takken weg te nemen krijgen de over gebleven delen meer licht en gaat er meer blad in de binnenkroon groeien. De wind belasting wordt nu ook beter opgevangen door de boom.

 

 

 

Uitlichten

 

 

Innemen

Innemen

Innemen is het inkorten van alle takken in de kroon, waarbij de kroon in omvang wordt verkleind. Hierbij word maximaal een derde van lengte van de takken ingekort. De takken worden tot op een levende zijtak gesnoeid.

Kandelaberen of kandelaren

Kandelaberen of kandelaren is een vorm van snoeien die grote invloed heeft op de vorm en vooral de omvang van een boom. Eerder beschreven vormsnoei wordt toegepast ter verfraaiing van bomen die tot volledige wasdom mogen komen. Kandelaberen of kandelaren wordt eerder toegepast als middel om de groei van bomen te beheersen. Deze bomen mogen bijvoorbeeld niet te omvangrijk worden omdat ze anders voor overlast voor het verkeer zorgen of veel licht wegnemen in een woning. Door deze bomen fors te snoeien kunnen ze toch op hun standplaats behouden blijven.
Andere overwegingen om over te gaan tot deze drastische snoeiwijze zijn onder andere wortel beschadiging, (door snoei wordt de verhouding loof en wortels weer in evenwicht gebracht) of het behouden van een uitgeholde boom waarvan de stam te zwak wordt om de windkrachten die de kroon vangt op te vangen.

Bij kandelaberen of kandelaren worden doorgaans alle takken van de kroon fors ingekort. Bij mensen zouden we bij kandelaberen spreken van een hand amputeren. Bij kandelaren van onder arm amputatie. Het herstel van de boom zal na een dergelijke snoei de nodige tijd vergen. Beide snoei methoden kennen als groot nadeel dat de boom veel energie nodig heeft om te herstellen van de grote wonden die overgroeit moeten worden.

Als u voor het planten van uw boom goed heeft nagedacht over de soort die tot wasdom mag komen op de standplaats van uw keuze hoeft u niet tot deze grove vorm van snoei over te gaan. Laat u dus vooraf goed adviseren vooraleer u een boom aan gaat planten.

 

 

 

Kandelaberen

 

 

Breuk/snoei

Breuk / fractuur snoei

Als een tak op natuurlijk wijze door de wind uitgebroken is geeft dit een meer natuurlijke uitstraling aan de boom als een afgezaagde tak. Bij bomen die zich moeilijk in vorm laten brengen biedt breuksnoei uitkomst. Bij breuk snoei bootsen we op kunstmatige wijze het natuurlijke proces van windbelasting na hierbij ontstaan er relatief grote, grillige wonden.
Na breuksnoei zal de boom, tot ver achter de breuk, zogenaamde adventief knoppen (slapende ogen) uit laten lopen. Hieruit ontwikkelen zich veel frisse jonge twijgen.

 

Bas Behoudt Bomen ● Bas Ter Horst ● Telefoon 0613589788 ● Gaspeldoornlaan 42 ● 5644 KV Eindhoven
Bank NL25 INGB 0008816967 ● Kvk 73452238 ● BTW NL002390065B14

Deze site is ontworpen en gemaakt door Compres Media System Maastricht.